PMCU ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 67 ปี

10 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ ดร.จรัสพัฒน์ พฤกษารัตนวุฒิ ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบกระเช้าดอกไม้แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ ผู้รักษาการรองอธิการบดี และ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 67 ปี ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย

Start typing and press Enter to search