05/03/2018 ร่างประกวดราคาจ้างล้างท่อ KW บริเวณอาคารพักอาศัย พลาซ่า และสำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด : รับฟังคำวิจารณ์ได้ที่ e-mail pheeraphong.r@pmcu.scommerce.co.th

วันที่ประกาศ: 5 มีนาคม 2561

วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์: 8 มีนาคม 2561

ร่างประกาศสำกนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน

ปปช.

ราคากลาง

Start typing and press Enter to search