15/03/2561 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเปลี่ยนแปลงแผงคอยล์เย็น AHU และ FCU โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี

รายละเอียด : รับฟังคำวิจารณ์ได้ที่ e-mail pheeraphong.r@pmcu.scommerce.co.th

วันที่ประกาศ: 15 มีนาคม 2561

วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์: 20 มีนาคม 2561

ร่างประกาศสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

ร่างเอกสารประกวดราคา

ข้อกำหนดและขอบเขต

ราคากลาง

ปปช.

Start typing and press Enter to search