23/03/2561 ร่างประกวดราคาซื้อ Power Factor Controller จำนวน 16 ตัว อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด : 

วันที่ประกาศ : 23 มีนาคม 2561

วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์: 28 มีนาคม 2561

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ปร.456

Start typing and press Enter to search