26/03/2561 ร่างประกวดราคาจ้างดูดไขมัน และสิ่งปฎิกูลระบบน้ำเสีย อาคารจัตุรัสจามจุรี

รายละเอียด : รับฟังคำวิจารณ์ได้ที่ e-mail pheeraphong.r@pmcu.scommerce.co.th

วันที่ประกาศ: 26 มีนาคม 2561

วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์: 29 มีนาคม 2561

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ปร. 4 5 6

Start typing and press Enter to search