02/04/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อ Power Factor Controller จำนวน 16 ตัว อาคารจัตุรัสจามจุรี

วันที่ประกาศ: 2 เมษายน 2561

ขายแบบตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2561

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ วันที่ 17 เมษายน 2561

ประกวดประกาศ

เอกสารประกวดราคา

ข้อกำหนดและขอบเขต

ตารางแสดงวงเงิน

ราคากลาง

Start typing and press Enter to search