03/04/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมเปลี่ยน Two Way Valve พื้นที่พลาซ่า และสำนักงาน จำนวน 36 ตัว อาคารจัตุรัสจามจุรี

วันที่ประกาศ: 3 เมษายน 2561

ขายแบบตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ วันที่ 18 เมษายน 2561

ประกาศประกวด

เอกสารประกวดราคา

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน

ราคากลาง

ปปช.

Start typing and press Enter to search