03/04/2561 ประกวดราคาจ้างดูดไขมัน และสิ่งปฎิกูลระบบน้ำเสีย อาคารจัตุรัสจามจุรี

วันที่ประกาศ: 3 เมษายน 2561

ขายแบบตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ วันที่ 18 เมษายน 2561

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ข้อกำหนดและขอบเขต

ราคากลาง

ปปช.

Start typing and press Enter to search