04/04/2561 ซื้อพร้อมติดตั้งฉนวนท่อน้ำเย็น ส่วนกลางอาคารจัตุรัสจามจุรี

วันที่ประกาศ: 4 เมษายน 2561

ขายแบบตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ วันที่ 19 เมษายน 2561

ประกวดประกาศราคา

เอกสารประกาศ

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน

ราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

Start typing and press Enter to search