04/04/2561 จ้างปรับปรุงท่อน้ำดีของห้องน้ำ อาคารจัตุรัสจามจุรี

วันที่ประกาศ: 4 เมษายน 2561

ขายแบบตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ วันที่ 19 เมษายน 2561

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกาศ

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน

ราคากลาง

ปปช.

Start typing and press Enter to search