20/04/2561 ร่างประกาศจ้างก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว สยามสแควร์

รายละเอียด : รับฟังคำวิจารณ์ได้ที่ e-mail pasadu@pmcu.scommerce.co.th, wannipa.s@pmcu.scommerce.co.th

วันที่ประกาศ: 20 เมษายน 2561

วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์: 25 เมษายน 2561

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน

ตารางแสดงวงเงิน

ตาราง ปร.4 5 6

Start typing and press Enter to search