28/05/2561 ร่างประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความสะอาดห้องพักรายเดือน อาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด : รับฟังคำวิจารณ์ได้ที่ e-mail pasadu@pmcu.scommerce.co.th

วันที่ร่างประกาศ: 28  พฤษภาคม 2561

วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์: 1 มิถุนายน 2561

ร่างประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวด

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน

ตาราง ปปช.

ราคากลาง

Start typing and press Enter to search