ประกาศขายทอดตลาดพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน

ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลสามารถดูสภาพพัสดุ ได้ที่ อาคารตลาดสามย่าน ทุกวันที่ทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. และขายทอดตลาด ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

 

ประกาศขายทอดตลาด

 

Start typing and press Enter to search