31/05/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภายในลิฟท์ขนหมายเลข 7 17 19 และ 20 จำนวน 4 ตัว อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ: 04 พฤษภาคม 2561

ขายแบบตั้งแต่วันที่ 04 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ประกวดราคาจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน

ตารางปปช.

ปร.456

Start typing and press Enter to search