04/06/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความสะอาดห้องพักรายเดือน อาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ: 04 มิถุนายน 2561

ขายแบบตั้งแต่วันที่ 04 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ วันที่ 12 มิถุนายน 2561

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน

ราคากลาง

ตาราง ปปช.

Start typing and press Enter to search