20/07/2017 ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำหนดไฟฟ้า (Generator) เครื่องยนต์น้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Engine Fire Pump&jockey Pump) แบบรวมอะไหล่สิ้นเปลือง อาคารจัตุรัสจามจุรี

Start typing and press Enter to search