19/3/2561 ประกาศประกวดราคาซื้ออะไหล่วัสดุสิ้นเปลืองงานระบบจานหมุนชีวภาพ (RBC) อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด  e-mail pheeraphong.r@pmcu.scommerce.co.th

วันที่ประกาศ: 19 มีนาคม 2561

ขายแบบตั้งแต่วันที่ 19 -26 มีนาคม 2561

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ วันที่ 27 มีนาคม 2561

ขอบเขตข้อกำหนด

ราคากลาง

ปปช.

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

Start typing and press Enter to search