ตรวจคัดกรองโควิด 19 ที่ตลาดสามย่าน

วันที่ 22 เมษายน 2564 คุณสุวดี สิทธิผลกุล ผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารกิจการตลาด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ นำโดยคุณอนิสรา ชูเดช หัวหน้าพยาบาล และสำนักงานเขตปทุมวัน ออกปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรอง โควิด 19 โดยวิธีเก็บตัวอย่างตรวจน้ำลายให้กับผู้ประกอบการและลูกจ้างภายในตลาดสามย่าน พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องไวรัสโควิด 19 การป้องกัน และการดูแลตนเอง ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำให้ลูกค้า และผู้มาใช้บริการเกิดความมั่นใจในเรื่องของมาตรการและความปลอดภัยเมื่อมาใช้บริการที่ตลาดสามย่าน

Start typing and press Enter to search