UNITS

BUSINESS

การบริหารและพัฒนาพื้นที่เขตพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกว่า 385 ไร่ โดย PMCU ซึ่งเป็นเขตพื้นที่พาณิชย์นอกเขตการศึกษาที่ล้อมรอบด้วยถนนพระราม 4 ถนนพระราม 1 ถนนบรรทัดทอง และถนนอังรีดูนังต์ โดยแบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่หลัก ได้แก่ เขตพื้นที่สยามสแควร์ (Siam District) และ เขตพื้นที่สามย่าน (Samyan District)  การพัฒนาเขตพื้นที่สยามสแควร์ ทั้ง 63 ไร่ ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งศูนย์การค้าแนวราบที่นำสมัย และเป็น “แหล่งรวมของวัยรุ่น” ในทุกยุคสมัย โดยมุ่งพัฒนาให้สยามสแควร์เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และเอื้อให้เกิดการต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไกล โดยเฉพาะแบรนด์ธุรกิจของคนไทย (Local Brand) บนทำเลที่ดีที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ  ส่วนแนวทางในการพัฒนาเขตพื้นที่สามย่านนั้น PMCU มีนโยบายในการพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการค้ารูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานระหว่างการพัฒนาให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีใจกลางเมือง และแหล่งธุรกิจและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่สามารถสร้างแหล่งงานที่ยั่งยืน พร้อมยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์อันเก่าแก่ของชุมชนสวนหลวง-สามย่านในพื้นที่บางส่วน ซึ่งทำให้เกิดมิติใหม่ของพื้นที่ที่มีความหลากหลายและสร้างสรรค์


 

BLOCK 33

THE NEW PROJECT at CHULA-SAMYAN
บาลานซ์ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ที่สุดแห่งทำเลบนพื้นที่จุฬาฯ

สยามสแควร์


แลนมาร์คแห่งแฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ใจกลางกรุงเทพฯ

สยามสแควร์วัน


“Urban Shopping Center”
ช้อปปิ้งสตรีทแนวตั้ง ใจกลางสยามสแควร์

สยามสเคป


แลนมาร์คแห่งใหม่ @สยามสแควร์
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “LIFELONG LEARNING”

สยามกิตติ์


mg_6956

แหล่งรวมร้านอาหาร สำนักงาน
และร้านค้ามากมาย

จัตุรัสจามจุรี


img_6674

ครบทุกความต้องการในการดำเนินชีวิต
บนทำเลธุรกิจใจกลางเมือง เชื่อมต่อ MRT สามย่าน

สวนหลวง-สามย่าน


dsc_1101

ย่านการค้าและพาณิชย์ติดจุฬาฯ
แหล่งกำเนิดธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

BLOCK 28


CREATIVE & STARTUP VILLAGE
“ย่าน Startup แห่งใหม่ใจกลางเมือง”

BLOCK 28X


A co-creative working hub for all new gens
where inspiration connects to their flexi lifestyle

ตลาดสามย่าน


ตลาดสดทันสมัย โดดเด่นด้านคุณภาพ
ความปลอดภัย ความสะอาดและสุขลักษณะที่ดี

สวนหลวงสแควร์


“ศูนย์รวมความอร่อยใจกลางเมือง”
และแหล่งเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา สันทนาการ และสินค้าไลฟ์สไตล์

CU iHOUSE


dsc_0076

International House
ที่พักอาศัยเพื่อรองรับนิสิตต่างชาติและบุคลากร

อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาฯ


cu100_015

“ของขวัญอันยิ่งใหญ่ให้สังคม”
พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่แห่งใหม่ ใจกลางกรุงเทพฯ

Start typing and press Enter to search