ประกาศผลการคัดเลือกผู้ลงทุนให้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารพื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงาน ของมหาวิทยาลัย (Sandbox)

Start typing and press Enter to search