ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๗๑ รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) นำคณะผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๗๑ รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดย สมาคมการค้าพลังสยาม (Siam Synergy) ณ ทางเชื่อมวันสยาม (ทางเชื่อมลอยฟ้าบริเวณสี่แยกปทุมวัน)

Start typing and press Enter to search