เปิดรับฟังความคิดเห็นการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ โครงการให้เอกชนดำเนินโครงการเช่าลงทุนพัฒนาที่ดิน บริเวณซอยรามคำแหง 24 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เปิดรับฟังความคิดเห็นการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ
โครงการให้เอกชนดำเนิน
โครงการเช่าลงทุนพัฒนาที่ดิน
โฉนดเลขที่ 217239 ขนาดประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา
บริเวณซอยรามคำแหง 24 เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

ระหว่าวันที่ 10 – 17 สิงหาคม 2565

ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็น สามารถส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่
sakda.r@pmcu.co.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารธุรกิจพิเศษ
โทร. 0-2218-1682 ในวันและเวลาราชการ

ดูร่างข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

Start typing and press Enter to search