ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ โครงการให้เอกชนดำเนินโครงการเช่าลงทุนพัฒนาที่ดิน บริเวณซอยรามคำแหง 24 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ
โครงการให้เอกชนดำเนิน
โครงการเช่าลงทุนพัฒนาที่ดิน
โฉนดเลขที่ 217239 ขนาดประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา
บริเวณซอยรามคำแหง 24 เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายบริเวณที่ดิน

คลิกเพื่อดูแผนที่

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2565

ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนบริหารธุรกิจพิเศษ โทร. 0-2218-1682

ดูประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

Start typing and press Enter to search