ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน 34 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน

ประกาศ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ผลพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน 34
เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน

ดูประกาศผลการพิจารณา

Start typing and press Enter to search