ศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ จัดพิธีสวดมนต์ ประจำเดือนเดือนกันยายน

20 กันยายน 2566 สวนหลวง-สามย่าน ร่วมกับคุณพัชรินทร์ อาริยะเรืองกิจ รองประธานคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ และคุณปุณณภา กีรติรัตนา หัวหน้าคณะสวดมนต์เสียงสวรรค์ จัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาและระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าแม่ทับทิม ประจำเดือนเดือนกันยายน ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ
โดยการสวดมนต์เพื่อถวายเจ้าแม่ทับทิมเชื่อกันว่าเป็นการสวดเพื่อขอพรด้านความอบอุ่นและความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตและครอบครัวอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการรวมตัวกันบูชาคุณงามความดีของเจ้าแม่ทับทิมและสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชน ช่วยสร้างความสันติสุขและความเชื่อมั่นในชุมชนช่วยเสริมสร้างความสงบร่มเย็นแก่ชีวิต
ศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ เปิดให้พุทธศาสนิกชนและผู้เลื่อมใสศรัทธาเจ้าแม่ทับทิมเข้ามาสักการะขอพรได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00 น. – 18.30 น.

Start typing and press Enter to search