ประกาศเชิญชวนเอกชนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการให้เอกชนลงทุนใน โครงการพัฒนาอาคารสยามกิตติ์ (Block L)

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนเอกชนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการให้เอกชนลงทุนใน
โครงการพัฒนาอาคารสยามกิตติ์ (Block L)

ผู้สนใจสามารถติดต่อ
ขอซื้อเอกสารรายละเอียดเสนอโครงการ
ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 – วันที่ 27 ตุลาคม 2566

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-218-3590 ต่อ 81683
ในวันและเวลาราชการ

คลิกดูประกาศเชิญชวน

Start typing and press Enter to search