ศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ จัดพิธีสวดมนต์ประจำเดือนตุลาคม 2566

ศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ จัดพิธีสวดมนต์ประจำเดือนตุลาคม
โดย คณะสวดมนต์เสียงสวรรค์ วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
โดยทุกท่านสามารถเข้าสักการะเจ้าแม่ทับทิมได้ตามปกติ
ระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. / จอดรถที่อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

Start typing and press Enter to search