ภาพบรรยากาศ พิธีสวดมนต์ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ โดย คณะสวดมนต์เสียงสวรรค์

 

Start typing and press Enter to search