PMCU ส่งมอบความสุขในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

12 มกราคม 2567 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) โดยคุณวาสนา สุขสมัย คุณสุภาภรณ์ เจริญผล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารกิจการตลาด นำของขวัญไปมอบให้กับ สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ และหอพักจุฬานิวาส เพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 และโอกาสนี้ รศ.ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมสนับสนุนของขวัญเพื่อส่งมอบให้เด็กๆ อีกด้วย

 

Start typing and press Enter to search