ประกาศลดความกว้างช่องจราจร แยก ซ.จุฬาฯ 9 ตัด 42

📢 ประกาศลดความกว้างช่องจราจร
บริเวณทางแยก ซอยจุฬาฯ 9 ตัด ซอยจุฬาฯ 42
🌟 เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำ

📍 เริ่มวันที่ 19 ม.ค. – 15 ก.พ. 2567
(รถยนต์สามารถวิ่งสวนทางได้ตามปกติ)

ขออภัยในความไม่สะดวก

Start typing and press Enter to search