ศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ จัดพิธีสวดมนต์ในโอกาสเทศกาลขอบคุณเทพเจ้า (เสี่ยซิ้ง)

16 ม.ค. 67 คุณพัชรินทร์ อาริยะเรืองกิจ รองประธานคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ และคุณปุณณภา กีรติรัตนา หัวหน้าคณะสวดมนต์เสียงสวรรค์ จัดพิธีสวดมนต์ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยคณะสวดมนต์ “มนต์เสียงสวรรค์” เพื่อถวายเจ้าแม่ทับทิม ในโอกาสเทศกาลขอบคุณเทพเจ้า (เสี่ยซิ้ง) เพื่อขอพรด้านความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการรวมตัวกันบูชาคุณงามความดีและสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชน โดยพิธีสวดมนต์ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

Start typing and press Enter to search