PMCU จัดอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567 ที่อาคารวิทยกิตติ์ สยามสแควร์

27-28 มีนาคม ที่ผ่านมา ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารวิทยกิตติ์ สยามสแควร์ โดยได้รับเกียรติจากทีมงานจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากร

Start typing and press Enter to search