TRAINEE WANTED!!! เปิดรับสมัครแล้วกับโครงการฝึกงาน PMCU Internship Program 2024

👋 PMCU (สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ) องค์กรมืออาชีพที่บริหาร และจัดการเขตพื้นที่พาณิชย์ย่านสยามสแควร์ และสวนหลวง-สามย่าน

✨ เรามีโครงการดีๆ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริง ✨

🔸 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 67
🔸 ระยะเวลาฝึกงาน : ตามความพร้อมของหน่วยงาน
🔸 หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร :
– ส่วนพัฒนาธุรกิจ
– ส่วนกิจกรรมและองค์กรสัมพันธ์
– ส่วนสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด
– ส่วนบริหารกิจการและหน่วยงานอื่นๆ
🔸 คุณสมบัติผู้สมัคร :
– กำลังศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
– ชอบความท้าทาย ใฝ่รู้ และมุ่งมั่นในความสำเร็จ
– ชอบประสานงาน และมีความรับผิดชอบ
– สามารถปฏิบัติงานได้ 5 วัน / สัปดาห์
🔸 สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกงาน :
– ความรู้ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
– ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อาทิ งานด้านพัฒนาธุรกิจ, งานด้านกิจกรรมและองค์กรสัมพันธ์, งานด้านสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด
– ค่าตอบแทนรายวัน (เฉพาะวันฝึกงาน)
– ได้รับหนังสือรับรองการฝึกงานจากสำนักงานฯ

🌃 สถานที่ทำงาน :
PMCU (สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ) 254 ถ. พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

>>> สามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่ <<<

💬 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
โทร : 02-2183590 / e-mail : qualitycuprop@pmcu.co.th

 

Start typing and press Enter to search