08/03/2018 ร่างประกวดราคาซื้ออะไหล่วัสดุสิ้นเปลืองงานระบบจานหมุนชีวภาพ (RBC) อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด : รับฟังคำวิจารณ์ได้ที่ e-mail pheeraphong.r@pmcu.scommerce.co.th

วันที่ประกาศ: มีนาคม 2561

วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์: 13 มีนาคม 2561

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

Start typing and press Enter to search