19/03/2561 ร่างประกาศซื้อพร้อมเปลี่ยน Filter Carbon Kitchen Exhaust Fan 4 ตัว อาคารจัตุรัสจามจุรี

รายละเอียด : รับฟังคำวิจารณ์ได้ที่ e-mail Pasadu@pmcu.scommerce.co.th

วันที่ประกาศ: 19 มีนาคม 2561

วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์: 22 มีนาคม 2561

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน

ปร.4-5-6

ตารางแสดงวงเงิน

 

Start typing and press Enter to search