04/05/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว สยามสแควร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ: 04 พฤษภาคม 2561

ขายแบบตั้งแต่วันที่ 04 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน

ตาราง ปร.4 5 6

ปปช.

Start typing and press Enter to search