SUANLUANG - SAMYAN

สวนหลวง-สามย่าน

เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน เป็นโครงการพัฒนาแห่งแรกที่มหาวิทยาลัยนำที่ดินมาพัฒนาเป็นอาคารพาณิชย์ที่ทันสมัย จนกลายเป็นแหล่งกำเนิดธุรกิจทั้งขนาดย่อมและขนาดใหญ่ที่ภายหลังเป็นเขตธุรกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง โดยพื้นที่แห่งนี้มีรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ

  • พื้นที่อาคารพาณิชย์ ประกอบไปด้วยร้านค้าและกิจการต่างๆ อาทิ ร้านอะไหล่รถยนต์, ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์กีฬา (CU Sport Zone) เป็นต้น
  • พื้นที่ให้เอกชนลงทุน อาทิ Stadium One,สามย่านมิตรทาวน์, อาคารมั่นคงเคหะการ, I’m Park, Zy Walk, U-Center เป็นต้น
  • พื้นที่ตั้งของหน่วยงานราชการสำคัญ ได้แก่ สำนักงานเขตปทุมวัน, สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน,สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (จุฬาลงกรณ์) สำนักอนามัย

ผังพื้นที่ สวนหลวง-สามย่าน


RENTAL SPACES : พื้นที่ให้เช่า


เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน ย่านการค้าและพาณิชย์ติดจุฬาฯ ให้บริการพื้นที่เช่าในรูปแบบอาคารพาณิชย์หลากหลายทำเลให้เลือกสรร เดินทางได้สะดวกทั้งจากถนนพระราม 4 ถนนพระราม 1 ถนนบรรทัดทอง และถนนอังรีดูนังต์ อีกทั้งยังอยู่ใกล้จากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ และ MRT สถานีสามย่านและยังอยู่ใกล้อาคารพักอาศัยหลายแห่งภายในย่าน จึงสามารถช่วยส่งเสริมและเอื้อต่อทุกการติดต่อธุรกิจของคุณ

NEWS & EVENTS


ตัวอย่างร้านค้าในพื้นที่ สวนหลวง-สามย่าน


เนื้อหอม
สุขี
โจ๊กสามย่าน
ต้มตุ๋น
หง่อนหลำ
PANDA KING
หมูตุ๋นสามย่าน
เขาเล่าว่า ชาบู
ชาบูนางใน
กาแฟดอยช้าง ณ สามย่าน
เค้กต้นกก
Café Amazon

OTHER BUSINESS UNITS


logo-bu-300px-06

Start typing and press Enter to search