23/03/2561 ร่างประกวดราคาซื้อพร้อมเปลี่ยน Butterfly Valve และ Balancing valve เมนน้ำเย็นประจำชั้น อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด : 

วันที่ประกาศ : 23 มีนาคม 2561

วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 28  มีนาคม 2561

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน

ตารางแสดงวงเงิน

ปร.456

 

Start typing and press Enter to search