เชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอเพื่อสิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ในการโฆษณาอาคารจัตุรัสจามจุรี

ผู้เสนอที่สนใจเข้าเสนองาน ติดต่อขอซื้อเอกสารรายละเอียดเสนองานได้ในราคา 500 บาท
ที่ส่วนบริหารกิจการอาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี
ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 สิงหาคม 2561
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-160-5454 ต่อ 323

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอ

 

Start typing and press Enter to search